KOLONIA

Na menu naszej stronie pojawiła się nowa zakładka: >Kolonia<, która zawiera informacje o kolonii (skopiowane z informatora).

Również w zakładce >Pobieralnia< dostępne są pliki z kartą kolonijną i informatorem kolonijnym.