DOFINANSOWANIE NA KOLONII

Kolonia została dofinansowana przez Gminę Miasto Szczecin kwotą 2 700 zł. Łącznie Obwód Szczeciński ZHR otrzymał od samorządu 29 983 zł na kolonie i obozy.